Menu

Odbiór inwestycji drogowych w Lewkowcu i Sobótce

Odbiór inwestycji drogowych w Lewkowcu i Sobótce

 

W dniu 24 lipca 2018 r. dokonano odbioru dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych pn. „Lewkowiec – remont nawierzchni dz.nr 77, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”, oraz „Sobótka – przebudowa nawierzchni dz. nr 115/4, 124/3 – Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”.

W odbiorze robót wzięli udział: zastępca Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Antoni Hadryś, pracownik gminy - inspektor ds. drogownictwa Anna Gawlik, przedstawiciel Wykonawcy Roman Chmara oraz inspektor nadzoru Andrzej Leki.

Droga w Lewkowcu zyskała nową nawierzchnię na odcinku 350 metrów. Położono warstwę wyrównawczą, warstwę ścieralną z AC11S gr. 4 cm szer. 5 oraz wykonano obustronnie pobocza z mieszanki granitowej 0-31,5 szer. 0,5m. Powyższe prace wykonała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz. Całkowity koszt zadania wyniósł 116.570,79 zł brutto.

Droga w Sobótce również zyskała nową nawierzchnię na odcinku 454 m. Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na oczyszczonej istniejącej nawierzchni tłuczniowej, a następnie ułożeniu nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5 m i długości 454 m. Ponadto obustronnie utwardzono pobocze (0,75 m) kruszywem łamanym gr. 15 cm z powierzchniowym utrwaleniem.

Powyższe prace wykonała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz. Całkowity koszt zadania wyniósł 132.829,42 zł brutto.

Wszystkie roboty drogowe zostały sfinansowane w całości ze środków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

Modernizacja w/w dróg zwiększy płynność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne.

To oczywiście nie koniec inwestycji drogowych w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Kolejne inwestycje na drogach gminnych będące w trakcie realizacji to:

- przebudowa nawierzchni (w kierunku Westrzy) - II etap na odcinku 664 m,

- przebudowa drogi gminnej w Młynowie na odcinku 460 m,

- przebudowa drogi gminnej w Lamkach-Zalesie na odcinku 300 m,

- przebudowa drogi gminnej w Wysocku wielkim ul. Zapłoćna na odcinku 270 m,

- przebudowa nawierzchni – zjazd z drogi krajowej w Warsztach na odcinku 250 m,

-przebudowa nawierzchni w Gorzycach wielkich ul. Północna na odcinku 668 m,

- przebudowa drogi I etap w Kołątajewie na odcinku 500 m,

- modernizacja ul. Szopena w Lewkowie na odcinku 163 m,

- przebudowa drogi ul. Szkolna I etap we Wtórku na odcinku 284 m,

- przebudowa nawierzchni na ul. Żwirowej w Gorzycach Wielkich na odcinku 400m.

Obecnie prowadzone są również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania:

- przebudowa ulic: Bukowa, Grabowa oraz Dębowa w Gorzycach Wielkich – etap I przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 112m,

- przebudowa nawierzchni w Szczurach na odcinku 388,41 mb,

- przebudowa nawierzchni we Franklinowie, dz. nr 343 Stary Staw.

Do końca roku przewiduje się jeszcze budowę parkingu przy przedszkolu w Daniszynie oraz przebudowę i modernizację dróg gminnych:

- budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej

- w Zacharzewie – modernizacja ul. Leśnej,

- w Świeligowie – przebudowa nawierzchni dz. nr 131,

- w Słaborowicach – przebudowa drogi ( w kierunku stadniny),

- w Radziwiłłowie – przebudowa drogi dz. nr 220.

Należy również nadmienić, że Gmina Ostrów Wielkopolski przeznaczyła kwotę 500.000,00 zł na remont dróg powiatowych naszej gminy. Gmina zabiega, aby również drogi powiatowe były sukcesywnie remontowane i przebudowywane. Jest to oczywiście możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami i Radą Powiatu Ostrowskiego.

Dorota Fibig

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Powrót na górę

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas